ხელოვნება : სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება : მე–4 კლასი : მოსწავლის წიგნი için kapak resmi
Başlık:
ხელოვნება : სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება : მე–4 კლასი : მოსწავლის წიგნი
ISBNp:
9789941415463
Dil:
Georgian
Dil Kodu:
geo
Yerel Yer Numarası:
2014/33411
Yayın Bilgileri:
თბილისი : კლიო, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
98 s. : resim, fotoğraf ; 29 cm.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap 2014/33411 2014/33411 Merkez Kütüphane Kitap Deposu
Arıyor...

On Order