Evlilik birliğinin eşlerin tasarruf yetkisine getirdiği sınırlamalar için kapak resmi
Başlık:
Evlilik birliğinin eşlerin tasarruf yetkisine getirdiği sınırlamalar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 143 y. ;lc30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Bu çalışmanın amacı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 193. maddesinde eşlerin birbirleriyle ve üçüncü kişilerle diledikleri hukuki işlemi yapabilme özgürlüğüne, evlilik birliğini korumak amacıyla getirilmiş bulunan sınırlamalardan, tasarruf yetkisi sınırlaması niteliğinde olanların incelenmesidir.Bu kapsamda, aile konutu ile ilgili işlemlerde eşin rızasının aranması (TMK m. 194), eşlerden birinin belirli malvarlığı üzerinde hâkim kararıyla tasarruf yetkisinin sınırlandırılması (TMK m. 199) ve yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin paylı mülkiyetindeki mallar bakımından eşlerin pay üzerindeki tasarruflarının diğer eşin rızasına bağlı olmasına (TMK m. 223/II) ilişkin yasal düzenlemeler incelenmiştir. Öncelikle aile ve evlilik birliği kavramları, evlilik birliğini koruyucu hükümlerin önemi ve amacı ortaya konulmuştur. Ardından, çalışmanın kapsamına giren her bir kanun hükmünün amacı, hukuki niteliği, uygulama şartları ve sonuçları, ayrı ayrı incelenmiştir.

This study aims to describe the exceptional provisions that aim to protect the marriage union which are limitation of spouses’ power of disposition on the rule of the freedom to do legal transaction with each other or the third person on Turkish Civil Code Article 193. In this context, the consent of the other spouse for one of the spouses’ acts of disposal related to the family house (Art. 194), limitation of one of the spouses’ power of disposition with the judge's decision on certain assets (Art. 199) and the necessity of the other spouses’ consent for one of the spouses’ disposition on his/her share in the legal property regime, for the properties which are co-owned by spouses (Art. 223/II) were examined. First, the concept of family and marriage union, the importance and purpose of the protective provisions to marriage union were explained. Then, purpose, legal character, application conditions and legal results of each article were analyzed separately.
Son Zamanlarda Geldi:
56739 (2. kopya)
Konu Başlığı:

Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087943 Tt 1858 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order