Türk ve Fransız hukuklarında karşılaştırmalı olarak toplu iş hukukunda yararlılık ilkesi için kapak resmi
Başlık:
Türk ve Fransız hukuklarında karşılaştırmalı olarak toplu iş hukukunda yararlılık ilkesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 306 y. ;lc30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Çalışmanın konusu Türk ve Fransız hukukları ile karşılaştırmalı olarak toplu iş hukukunda yararlılık ilkesidir. Yararlılık ilkesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 36. maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu ilke toplu iş sözleşmesinin emredici niteliğine rağmen iş sözleşmesinde yer alan toplu iş sözleşmesine aykırı ancak işçi lehine hükmün iş ilişkisine uygulanmasını sağlar. Çalışma, Fransız hukuku ile karşılaştırmalı biçimde yapılmıştır. Çalışmanın amacı yararlılık ilkesinin teorik temellerini belirleyip, hangi koşullar altında ve nasıl uygulanacağını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda yararlılık ilkesinin tarihsel gelişimi incelenmiş, işlevleri belirlenmiş ve hukuki niteliği ortaya konmuştur. Yararlılık ilkesinin uygulanma koşulları tespit edildikten sonra hangi hukuk kaynakları arasında bu ilkeye başvurulacağı açıklanmıştır. Son olarak ise yargı kararları çerçevesinde yararlılık karşılaştırma metodu ortaya konmuştur.

The subject of the thesis is the principle of favor (principe de faveur) in collective labor law in comparison with Turkish and French law. The principle of favor is regulated in art. 36 of the Act No. 6356 on Trade Union and Collective Agreement. This principle provides that the provisions of a contract of employment that operates to the worker's advantage shall apply in cases where the collective labor agreement is contrary to such contract. The thesis study was conducted in comparison with French law. The purpose of this thesis study is to designate the theoretical basis of the principle of favor and to introduce under what conditions and how to implement this principle. In accordance with this purpose the historical development of the principle of favor was examined, its functions were determined and its legal characteristic was revealed. The application conditions of the principle of favor have been determined. It is explained in which legal resources this principle will be applied. Lastly, a method of comparison of favor has been introduced within the framework of judicial decisions.
Son Zamanlarda Geldi:
HFK0087942 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087942 Tt 1857 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order