Skip to:Bottom
|
Content
Türk ceza hukuku : genel hükümler için kapak resmi
Başlık:
Türk ceza hukuku : genel hükümler
ISBNp:
9789750244759
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
HFK0089160
Edisyon:
Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 8. baskı.
Yayın Bilgileri:
Ankara : Seçkin, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
792 s. ; 24 cm.
Seri:
Seçkin Hukuk No ; 993.
İçerik:
Ceza Hukukunun Temel Kavramları-Ceza Hukuku Terimi – Tanım – Kavram – Ceza Hukukunun Görevi ve İşlevi-Demokratik Hukuk Devletinde Ceza Hukukunun Temel İlkeleri-Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci ve Ceza Sorumluluğunun Esasına Etkisi-Ceza Hukukunun Kaynakları-Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı-Suç Genel Teorisi Kavramı-Suçun Özel Görünüş Biçimleri Suçluların Çokluğu: Faillik ve İştirak-Suçların Birleşmesi (Suçların İçtimai) – Yasaların Tekliği-Yaptırım Teorisi-Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler-Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0089160 C 1809 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page