Türk edebiyatı üzerine araştırmalar 3  : tip tahlilleri için kapak resmi
Başlık:
Türk edebiyatı üzerine araştırmalar 3 : tip tahlilleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
ISBN:
9789757462170
Seslendiren:
Seslendiren: Zeynep Nur Arı.
Edisyon:
8. baskı.
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Dergah Yayınları, 2011.
Fiziksel Tanımlama:
31 ayrım, 956 Mb, (552 dk.) : dijital.
Seri:
Dergah Yayınları ; 36. Türk Edebiyatı - İnceleme ; 3.

Dergah Yayınları ; 36.

Dergah Yayınları. Türk Edebiyatı - İnceleme ; 3.
Genel Not:
Dizin var.
Özet:
"Belli tarihî-edebî dönmelerin hemen bütün eserlerinde ortak kahraman olarak yer alan, küçük farklarla ayrılsalar bile temelde aynı özellikler taşıyan kişiler bu eserde "tipler" olarak verilmekte ve edebî verimlerde aldıkları şekiller, kazandıkları yeni özellikler ve muhtevalar açıklanmaktadır. Eserin bir diğer özelliği Türklerin girdikleri yani medeniyet alanlarıyla beraber tiplerin değiştiğini de vurgulamasıdır. Ele alınan tip ve eserler şunlardır: Oğuz Kağan-Oğuz Han Destanı, Yenisey mezar taşları, Göktürk yazıtları, Dede Korkut Kitabı, Manas Destanı, Köroğlu Gazi tipi, Veli tipi, Ahi tipi, Leyla ve Mecnun, Kerem ile Aslı, Yeni Aydın tipi: Büyük Reşid Paşa ve Şinasi, Hürriyet kahramanı: Namık Kemal, Vatan yahut Silistre." (Tanıtım yazısı - İnternet)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Sesli Kitap EBM/SK000043 EBM/SK000043 Engelsiz Bilgi Merkezi Dijital Koleksiyon
Arıyor...

On Order