Türk İdari Rejimi Dersleri (İdari Yargılama Hukuku) (Cilt 3) için kapak resmi
Başlık:
Türk İdari Rejimi Dersleri (İdari Yargılama Hukuku) (Cilt 3)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
ISBN:
9789755431727
Edisyon:
1. baskı.
Yayın Bilgileri:
Konya : Mimoza Yayınları, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xxviii, 420 ; 24 cm.
Seri:
Mimoza Yayınları ; 100 Hukuk Dizisi ; 69
İçerik:
İdarenin Yargısal Denetimi- İdarî Yargı Kuruluşları ve Hâkimlik Mesleği- Yargı Düzenleri ve Yargı Düzeni Uyuşmazlıkları- İdarî Yargıda İdarî Dava Türleri- İdarî Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler ve İdarî Yargılamanın Aşamaları- İdarî Yargıda Kesin Hüküm ve Kanun Yolları.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0090357 Aİ 2746 2015 c.3 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order