Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerine göre borçlu temerrüdünün şartları ve sonuçları için kapak resmi
Başlık:
Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerine göre borçlu temerrüdünün şartları ve sonuçları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0087956
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 309 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Bu çalışmanın konusunu “Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre Borçlu Temerrüdünün Şartları ve Sonuçları” oluşturmaktadır. TBK.m.117-126 hükümleri arasında düzenlenen borçlu temerrüdü borca aykırılığın özel bir türüdür. Kanun, borçlu temerrüdünün gerçekleşmesi için temel olarak iki şart öngörmüştür. Bu şartlar borcun muaccel hale gelmesi ve alacaklının ihtarıdır. Ancak temerrüdün Kanun’da açıkça belirtilmeyen şartları da bulunmaktadır. Borçlu temerrüdünün sonuçları, genel sonuçlar ve karşılıklı borç yükleyen sözleşmelere özgü sonuçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel sonuçlar, hem karşılıklı borç yükleyen sözleşmelere hem de bu kapsama girmeyen sözleşmelere uygulanabilir. Fakat karşılıklı borç yükleyen sözleşmelere ilişkin hükümler kural olarak sadece bu tür sözleşmelere uygulanabilir. Ayrıca sadece para borcunun ifasında temerrüt halinde uygulama alanı bulabilecek genel sonuçlar da bulunmaktadır.

The subject of this dissertation is “The Conditions and Results of the Default of Debtor According to the General Provisions of the Turkish Code of Obligations”. The default of debtor is regulated between the articles 117-126 of the Turkish Code of Obligations and is a special type of violation of an obligation. The law provides two basic conditions for the formation of the default of debtor. These are a due debt and reminder of the creditor. However, there are also conditions that are not expressly stated in the law. The results of the default of debtor divided into two main title. One of the main title is general results of the default of debtor and the other is the results which are specific to the synallagmatic contracts. The general results can be applied both to the synallagmatic contracts as well as the other type of contracts. However, principally, the provisions which are specific to the synallagmatic contracts, can only be applied to the synallagmatic contracts. There are also general results that can only be applied in the case of default on the payment of a pecuniary debt.
Son Zamanlarda Geldi:
57291 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087956 Tt 1871 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order