Dünya tarihini yeniden düşünmek  : dünya, Avrupa ve islam tarihi üzerine denemeler için kapak resmi
Başlık:
Dünya tarihini yeniden düşünmek : dünya, Avrupa ve islam tarihi üzerine denemeler
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
ISBN:
9789756910245
Seslendiren:
Seslendiren: Mahbube Akar.
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Yöneliş, 2001.
Fiziksel Tanımlama:
58 ayrım, 1.40 Gb, (1428 dk.) : dijital.
Seri:
Yöneliş Yayınları Tarih dizisi ; 1
Genel Not:
Dizin var.
Özet:
"Tanınmış dünya tarihçisi Marshall G. S. Hodgson´ın elinizdeki eseri, en temelde, modernliğin tarihsel karşılıklarını ortaya çıkarmak ve modernliğe doğru yaşanan ´devasa´ dönüşümü temellendirmek amacını taşıyor. Hodgson, bu çerçevede dönemin egemen paradigması durumundaki modernleşme kuramının sahip olduğu Batı merkezli tarih tasavvurunu eleştirel bir süzgeçten geçirdikten sonra dünya tarihine ilişkin yeni bir kavramsal çerçeve geliştirme arayışına girmektedir. Söz konusu çerçeve içerisinde küresel bir tarih anlayışı geliştirmeye çalışan Hodgson, Batı´nın yükselişinden İslam medeniyetinin seyrine, Batılılaşma´dan kültürel tarzların oluşumuna kadar birçok tarihsel olguyu modernlikle ilişkileri temelinde yeniden okumayı deniyor. Hodgson bu çalışmada; Avrupa´nın ve İslam´ın küresel bağlamdaki karşılıkları, tarihsel açıdan toplumlararası ilişkiler, Batı´nın yaşadığı ´büyük dönüşüm´, haritacılığın dünya siyaseti açısından önemi, medeniyet incelemelerinde tarihsel yöntem sorunu, dünya tarihinde nesnellik arayışı, modernliğin gelişimi ve İslam´ın modernlik karşısındaki konumu gibi konuları ele almaktadır. Elinizdeki eser, yazarının temel tezlerini en iyi şekilde yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya, Avrupa ve İslam tarihlerini ´yeni bir perspektif´le derinlemesine ele alıyor. Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek bu anlamda bilgi yoğun içeriğinin yanında Avrupalı teleojilerin sunduğu tarih perspektifi ile hesaplaşmayı deneyen özgün bir tarih metni olarak karşımıza çıkıyor. " -- (Arka Kapak)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Sesli Kitap EBM/SK000075 EBM/SK000075 Engelsiz Bilgi Merkezi Dijital Koleksiyon
Arıyor...

On Order