Skip to:Bottom
|
Content
el-Atlasü’l-musavver li-Mekketi’l-Mükerreme ve’l-meşairi’l-mukaddes için kapak resmi
Başlık:
el-Atlasü’l-musavver li-Mekketi’l-Mükerreme ve’l-meşairi’l-mukaddes
ISBNp:
9960974707
Dil:
Arabic
Dil Kodu:
ara
Yerel Yer Numarası:
2010/13940
Edisyon:
2. bs
Yayın Bilgileri:
Riyad : Daretü’l-Melik Abdülaziz, [t. y.].
Fiziksel Tanımlama:
239 s. : fotoğ. ; 30 cm.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap 2010/13940 2010/13940 Merkez Kütüphane Kitap Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page