İnsanın dört zindanı için kapak resmi
Başlık:
İnsanın dört zindanı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
ISBN:
9789753500180
Seslendiren:
Seslendiren: Şule Akgün.
Edisyon:
6. baskı.
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İşaret Yayınları, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
6 ayrım, 110 Mb, (119 dk.) : dijital.
Seri:
İşaret yayınları ; 35. Çeviri Eserler ; 21.

İşaret yayınları ; 35.

İşaret yayınları. Çeviri Eserler ; 21
Genel Not:
Özgün eseradı: Çéhar zindân-ı insan : die vier gefanengnisse des menschen / Nisan 1981-Bonn
Özet:
"... Şeriati´nin düşünceleri temelde doğru ve istisnasız iyi niyetle ileri sürülmüş düşüncelerdir. Ne var ki bazı değerlendirmeleri ilk bakışta sarsıcı gelebilir. Böyle bir değerlendirme ile karşılaşıldığında derhal yazar hakkında kötü zanna sahip olunacak yerde; yazının, kitabın veya konuşmanın bütünü değerlendirilirse, yazarın yanlış anlamaları önlemek için sık sık yaptığı açıklamalarla, aynı düşünceye okuyucuyu alıştırdığı ve bu değerlendirmenin "belki de" yanlış olmadığı görülecektir. Yazar, elinizdeki konuşma metninde "Din Halk Yığınlarının Afyonudur" sloganını ele almakta ve İslami açıdan eleştirisini yaparak doğru sonuca varabilmenin metod ve yollarını göstermeye çalışmaktadır." -- (Alıntı -- İnternet üzerinden)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Sesli Kitap EBM/SK000091 EBM/SK000091 Engelsiz Bilgi Merkezi Dijital Koleksiyon
Arıyor...

On Order