Doğum öncesi genetik müdahalenin hukuki etkileri /Ali Sefa Türkmen ; tez danışmanı Sevtap Metin için kapak resmi
Başlık:
Doğum öncesi genetik müdahalenin hukuki etkileri /Ali Sefa Türkmen ; tez danışmanı Sevtap Metin
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 141 y. ;lc30 cm.
502:
Tez (Yüksek lisans) - İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Bu yüksek lisans tezinde, doğum öncesinde insan genomuna yapılacak genetik müdahalenin hukuki etkileri incelenmektedir. Çalışmamızda doğum ve doğum öncesi kavramları ile genetik bilimine yönelik temel kavramlar açıklanarak bilimsel temel oluşturulmakta, genetik müdahale ve son yıllarda oldukça yoğun olarak gündemi meşgul eden insan genom projesi ve CRISPR/Cas9 teknikleri ana hatlarıyla belirtilmektedir. Oluşturulan bilimsel temel ışığında CRISPR/Cas9 yöntemiyle doğum öncesi genetik müdahalenin etik ve dini tartışmalara ne şekilde konu olduğu, buna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile kurum ve kuruluşların çalışmaları açıklanmakta ve CRISPR/Cas9 yöntemiyle doğum öncesi genetik müdahale sonucunda ne gibi hukuki sorunların ortaya çıkabileceği tartışılmaktadır.

This master’s thesis handles the legal effects of pretanal human genome editing. In my research, I tried to manifest a scientific base by indicating birth and prenatal concepts with general notions of genetic science, and explained the essentials of genetic editing with human genome project and CRISPR/Cas9 technique which has been considerably occupying the scientific agenda during the recent years. In light of the mentioned scientific base, my thesis includes certain explanations on how the prenatal genetic editing by CRISPR/Cas9 method has been a subject for ethical and religious arguements, relevant domestic and international legislation with studies of legal bodies and argues certain possible legal problems which may arise out of prenatal genome editing with CRISPR/Cas9 method.
Son Zamanlarda Geldi:
57370 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087961 Tt 1876 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order