İşletme gerekleri ile iş sözleşmesinin feshi için kapak resmi
Başlık:
İşletme gerekleri ile iş sözleşmesinin feshi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
xv, 399 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) - İstanbul Üniversitesi, 2018.
Özet:
Bu çalışmamızda iş sözleşmesinin işveren tarafından işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle feshi incelenmiştir. Türk İş Hukuku mevzuatına iş güvencesi hükümlerinin dahil olmasının bir sonucu olarak, işverenler artık iş güvencesi hükümleri kapsamında kalan işçilerin iş sözleşmelerini eğer haklı bir sebebe dayanmıyorlarsa ancak geçerli bir sebep göstererek feshedebilmektedir. İşçilerin iş sözleşmelerini feshederken işverenlerin dayanabileceği geçerli sebepler işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler de olabilir. İşverenlerin işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle gerçekleştirdiği fesihler ancak mahkemeler tarafından denetlenirse işçiler iş güvencesinden tam olarak yararlanmış olacaklardır. Bundan dolayı söz konusu sebeplerle gerçekleştirilen fesihlerin mahkemelerde nasıl ve ne ölçüde denetleneceği önem kazanmaktadır. Çalışmamızda işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler ve bu sebeplerle gerçekleştirilen fesihlerin incelenmesinde mahkemelerin başvurduğu denetim ilkeleri açıklanmıştır. İşletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebepler 4857 Sayılı İş Kanunu'nun gerekçesinde ve Yargıtay kararlarında işyerinin içinden ve işyerinin dışından kaynaklanan sebepler olarak iki grup altında incelenmiştir. Aynı ayrıma çalışmamızda da yer verilmiş ve işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih sebepleri belirtilen ayrıma uygun şekilde açıklanmıştır. Yukarıda ifade edilen konularla ilgili olan doktrindeki görüşlere ve Yargıtay kararlarına da çalışmamızda yer verilmiştir.

In this thesis, termination of the employment agreement by the employer due to the reasons arising from requirements of enterprise, workplace or work has been analyzed. As a result of inclusion of the job security provisions in Turkish Employment Law Legislation, employers - if they do not have just reasons - can only terminate the employment agreement of the employees, covered by the job security provisions, due to a valid reason. Valid reasons which the employers can claim for the termination of the employment agreements, can be the reasons arising from requirements of enterprise, workplace or work. Employees can fully benefit from the job security if the terminations realized by the employers due to the reasons arising from requirements of enterprise, workplace or work are examined by the courts. Therefore, the examination of the terminations, realized due to the said reasons, by the courts gain importance. In the thesis, reasons arising from requirements of enterprise, workplace or work and examination principles which are used by the courts for the examination of the terminations realized due to such reasons have been explained. In the preamble of the Employment Law numbered 4857 and in the decisions of Court of Appeal, valid reasons arising from requirements of enterprise, workplace or work have been examined under two groups which are the reasons arising from inside the workplace and the reasons arising from outside the workplace. The same distinction has been used in the thesis and valid termination reasons arising from requirements of enterprise, workplace or work are explained in line with the mentioned distinction. The opinions in the doctrine and decisions of the Court of Appeal related to the subjects mentioned above are also stated in the thesis.
Son Zamanlarda Geldi:
57536 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087966 Tt 1881 2018 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order