Milletlerarası ticari tahkimde doğrudan uygulanan kurallar için kapak resmi
Başlık:
Milletlerarası ticari tahkimde doğrudan uygulanan kurallar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 201 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Tarafların düzenleme ve kısıtlamalardan bağımsız olarak sözleşme yapabilmelerini sağlayan irade serbestisi ilkesi günümüzde milletlerarası ticaretin en önemli ilkelerinden biridir. İrade serbestisi ilkesi ile taraflar yalnızca sözleşmelerini değil bir uyuşmazlık çıkması halinde gidilecek uyuşmazlık çözüm yollarını da düzenleme hakkına sahiptirler. Tarafların iradelerine tabi olan çözüm yollarından milletlerarası ticari tahkim, milletlerarası uyuşmazlık çözüm yollarından en popüler olanıdır. Milletlerarası ticari tahkimde tarafların, uygulanacak hukuk veya hukukları ve uygulanacak usulü istedikleri gibi seçme hakları vardır. Fakat, bu hak sınırsız değildir. Kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kurallar milletlerarası ticari tahkimde irade serbestisinin sınırlarını oluşturmaktadırlar. Doğrudan uygulanan kurallar, devletler veya uluslararası organizasyonlar tarafından düzenlenen ve çoğunlukla düzenleyen organizasyonun menfaatlerini koruyan kurallardır. Doğrudan uygulanan kuralların kesin bir tanımları bulunmamakta ve hangi kuralların doğrudan uygulanan kural olduğu bir kesinlik taşımamaktadır. Bu belirsizlik de tahkim yargılamasında sorunlar ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, doğrudan uygulanan kuralların yapılarının ve tahkim yargılamasına etkilerinin incelenmesi önemlidir. Bu tezde de doğrudan uygulanan kuralların tanımı ve sınıflandırılması, tahkim yargılaması üzerindeki etkileri ve hakemlerin tahkim yargılamasında doğrudan uygulanan kurallara nasıl yaklaşmaları gerektiği akademik yayınlar ve milletlerarası tahkim kararları ile değerlendirilerek incelenecektir. Sonuç olarak da doğrudan uygulanan kuralların tahkim yargılamasında nasıl uygulanması gerektiğine dair çözüm önerileri sunulacaktır.

Party autonomy doctrine, which allows parties to be free from regulations and restrictions, is the most crucial aspect of the modern era of international trade. By the help of party autonomy doctrine, parties are able to not only shape their contract but also their dispute resolution methods. As so international commercial arbitration is one of the most popular international dispute resolution methods based on the consent of parties. In international commercial arbitration, parties have freedom of choosing procedure and the law or laws govern the arbitration process. However, party autonomy is not limitless. Public policy and mandatory rules are the main restrictions of party autonomy in international commercial arbitration. Mandatory rules come from regulations of national or international organizations and mainly protect interests of these organizations. There isn’t an exact definition of mandatory rules and it is not clear which rules are mandatory. This uncertainty creates problems at international arbitration process. Therefore, it is important to examine the rationale of the rules’ mandatory nature and its effect on the arbitral process. In this thesis, explanation and classification of mandatory rules, their effect on arbitration process and how arbitrators will approach the rules during the arbitration process are examined through the academic sources and international arbitral awards. As conclusion, there are proposed solutions how to approach mandatory rules in international commercial arbitration.
Son Zamanlarda Geldi:
57629 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087967 Tt 1882 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order