İş sözleşmesinde rekabet yasağı kaydı için kapak resmi
Başlık:
İş sözleşmesinde rekabet yasağı kaydı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 89 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Çalışmamız, iş sözleşmesinde rekabet yasağı kaydını konu edinmektedir. İş sözleşmelerinde rekabet yasağı kaydı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile bazı değişikliklere uğramıştır. Çalışmamız, Türk Borçlar Kanunu ile getirilen yenilik ve değişiklikler göz önüne alınarak Yargıtay kararları da eklenerek incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

The subject of the study, is the non-competition clause in employment agreement. The non-competition clause in employment agreement has been subject to some modifications by the new Turkish Code of Obligations, numbered 6098. The principles regarding the clause is analyzed and evaluated in light of new legislation and supreme court decisions.
Son Zamanlarda Geldi:
57628 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0092253 Tt 1886 2018 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order