Demir Çağ Anadolusu'nda ateş kültü : antik kaynaklar ve arkeolojik bulgular için kapak resmi
Başlık:
Demir Çağ Anadolusu'nda ateş kültü : antik kaynaklar ve arkeolojik bulgular
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
EFKYLTD103
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 137 [22] s. : çizim, plan, resim, harita ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Ateş, Önasya’daki pek çok toplum tarafından tarihsel süreç içinde kutsal (mukaddes) sayılmıştır. Ateşin kült ve dinlerle bağlantısı ise bugüne değin yalnızca Zerdüşt Dini çerçevesinde kurulabilmiştir. MÖ 8-6. yy’lar içindeki bir dönemde Kuzeybatı İran’da (Media) yaşadığı düşünülen Zerdüşt’ün kurduğu din hakkında bilinenler çoğunlukla Sasaniler (MS 224-641) ve sonrasındaki dönemlere aittir.Zerdüşt Dini’nin erken dönemleriyle ilgili arkeolojik bulgular İran dışında özellikle Orta ve Doğu Anadolu’da son yıllarda artış göstermeye başlamıştır. Zerdüşt Dini’nin merkezinde yer alan Ateş’le ilgili pratiklerin kökeni bugüne değin arkeolojik bulguların azlığı nedeniyle yeterince incelenememiştir. Zerdüşt Dini’nin mimari boyut kazanmasına neden olan Ateş Kültü törenleri (ayinleri) ile ilgili arkeolojik bulgular hazırlanacak tez çerçevesinde antik batı kaynaklardaki bilgilerle değerlendirilerek,Anadolu tarihinin pek fazla bilinmeyen dinsel ağırlıklı tarihsel bir süreci aydınlatılmaya çalışılacaktır.

Fire has been thought to be holy by many societies in the Near Eastern within the historical process. The connection of fire between the cults and religions has only been established within the framework of Zoroastrianism. The information about the religion established by the Zarathustra, who is thought to have lived in the Northwest of Iran (Media) in a period between 6th–8th centuries, belongs considerably to Sasanian (224–641 AD) and following periods. Archaeological findings related to early period of Zoroastrianism have started to increase beyond Iran especially in the Central and Eastern Anatolia. The origins of the fire related practices which were the central part of the Zoroastrianism have not been thoroughly researched because of the lack of archaeological evidence. Archeological findings related to fire cult ceremonies which led to Zoroastrianism religion to gain an architectural dimension, will be evaluated with the information in the ancient western sources within the frame of the thesis which is going to be prepared and this religiously oriented weighted historical process of Anatolian history, which is not known very well, will be tried to be explained.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKYLTD103 YLT D 103 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order