Kosova ve Türk hukuklarına göre yasal mirasçılık esaslarının karşılaştırılması için kapak resmi
Başlık:
Kosova ve Türk hukuklarına göre yasal mirasçılık esaslarının karşılaştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 104, y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2018.
Özet:
Kosova ve Türkiye’deki Yasal Mirasçılık Esaslarının karşılaştırımasının ilk defa incelenmesi dolayısıyla bu çalışma büyük bir önem arz etmektedir. Böylesi bir karşılaştırma, her iki ülkenin mevcut mevzuatlarının ilgili kısımlarının detaylıca irdelenmesi sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Her bireyin hayatının belli bir döneminde karşılaşması muhtemel olan yasal miras hakkı karşılaştırması yapılırken her iki devletin Anayasaları, ilgili yasalar, mevcut mevzuatlar ve konuya ilişkin literatür incelenmistir. Çalışmamızın, yasal mirasçılık haklarının karşılaştırmasını konu alan diğer çalışmalara da iyi bir örnek teşkil edeceği umulmaktadır.

The writing of this master's thesis is of particular importance because it is among the rare works that makes comparison of Kosovo and Turkey’s Inheritance Law. The main purpose of this topic is to elaborate in detail the Rule of Inheritance Law of the two countries. Looking at the details of the Law of the two countries on how this issue is generally regulated, how the Constitution and the Law regulates it, and how the literature explains this right in particular, and in the end making their comparison, which undoubtedly,at any certain stage of life, any person will be faced with. This may be encouraging in the future to make even more research and studies of comparing many other legal rights.
Son Zamanlarda Geldi:
57688 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0092256 Tt 1889 2018 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order