Uluslararası yönetim ve sosyal araştırmalar dergisi = Journal of international management and social researces. için kapak resmi
Başlık:
Uluslararası yönetim ve sosyal araştırmalar dergisi = Journal of international management and social researces.
ISSNp:
2148-1415
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
2014-
Fiziksel Tanımlama:
c.
Cilt/Tarih Aralığı:
C.1, S.1 (2014)-
Çıkış Sıklığı:
6 aylık.
Genel Not:
Sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır.
Elektronik Erişim:
http://www.uysad.com/

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Dergi 3546461 XX(2039111.1) Ödünç Verilemez
Arıyor...

On Order