Studies in the Russian historical song için kapak resmi
Başlık:
Studies in the Russian historical song
Dil:
English

Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
144285
Yayın Bilgileri:
Kobenhavn : Rosenkilde and Bagger, 1953.
Fiziksel Tanımlama:
274 s. ; 25 cm.
Genel Not:
Doktora tezidir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap 144285 144285 Merkez Kütüphane Kitap Deposu
Arıyor...

On Order