SANB : South African national bibliography = Suid-Afrikaanse nasionale bibliografie için kapak resmi
Başlık:
SANB : South African national bibliography = Suid-Afrikaanse nasionale bibliografie
Dil:
Afrikaans
Dil Kodu:
afr eng
Yayın Bilgileri:
Pretoria : State Library Pretoria Staatsbiblioteek, 1976.
Fiziksel Tanımlama:
(çeşitli sayfalandırma) ; 24 cm.
Genel Not:
Dizin var.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap 221727 221727 Merkez Kütüphane Kitap Deposu
Arıyor...

On Order