Skip to:Bottom
|
Content
Merv şehrinin-Şehristanın kuruluşu ve gelişimi (Arkeoloji raporlarına göre) için kapak resmi
Başlık:
Merv şehrinin-Şehristanın kuruluşu ve gelişimi (Arkeoloji raporlarına göre)
Dil:
Türkçe

English
Dil Kodu:
eng
Yerel Yer Numarası:
IFKt05383
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
vıı, 124 y. : tablo, harita ve belgeler ; 30 cm.
502:
Tez(Yüksek Lisans)- İstanbul Üniversitesi,2018.
Özet:
Bu çalışmada, Merv şehrinin kuruluşundan Moğol istilasına kadar olan şehirleşme tarihi analiz edilerek bölgeye İslam'ın ve Türklerin gelmesi ile şehrin geçirdiği fiziki değişimi ele almak amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamındaki tarihi bilgiler, Merv'e dair yapılmış arkeolojik çalışmalar ile birlikte karşılaştırmalı şekilde analize dahil edilmiştir. İlk bölümde önemli kaynaklardan olan V. A. Jukovski'nin "Razvaliny Starago Merva" eserinin Merv arkeolojik raporunu içeren bölümü Rusça aslından Türkçeye tercüme edilmiştir. İkinci bölümde son dönemlerde yapılan arkeolojik çalışmaların bulguları verilmiştir. Son bölümde ise tercümesi yapılan eserin değerlendirilmesi ve Türk-İslam Şehirciliğinin dinamikleri, unsurları Merv şehri özelinde gösterilmeye çalışılmıştır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez IFKT05383 XII 1173 2018 İktisat Fakültesi Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page