Skip to:Bottom
|
Content
Sir William Muir'in siyeri öenekliğinde 19. yüzyıl oryantalizminin Hz. Muhammed'in hayatına bakışı için kapak resmi
Başlık:
Sir William Muir'in siyeri öenekliğinde 19. yüzyıl oryantalizminin Hz. Muhammed'in hayatına bakışı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ILAFK3497
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
x, 125 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2018.
Özet:
Bu çalışma, 19. yüzyılda yaşamış olan İngiliz oryantalist Sir William Muir'in, genel olarak siyere bakışını, "The Life of Mahomet" isimli eseri üzerinden ele alıp inceleyerek; onun Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik öncesi yaşantısına dair aktarılan rivayetlere, peygamberlik olgusuna ve Hz. Muhammed'in peygamberliğine, Mekke ve Medine dönemlerinde yaşanan olaylara ve Hz. Muhammed'in evliliklerine dair görüşlerine yer verecek; bu hususlarda müellifin ne derece isabetli ve tarafsız olduğunu değerlendirmeye tabi tutacaktır. Muir, orijinal İslâm tarihi kaynaklarından faydalanarak kaleme aldığı bu eserinde Hz. Muhammed'in hayatını, kendi yorum ve eleştirilerini ortaya koymaması nedeniyle bu çalışmanın kapsamı dışında tutulan "Kutsal kitaplara ve klasik eserlere göre Hz. Muhammed öncesi Arabistan tarihi"nden başlayarak sırasıyla; doğum öncesi, doğumu, peygamberlik öncesi, peygamberliğin Mekke dönemi, peygamberliğin Medine dönemi ve vefatı olmak üzere ele almakta, yer yer olumlu ve olumsuz yorumlarda bulunmaktadır. Bu çerçevede, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. İsa'yı (a.s.) karşılaştırmakta; Hz. Muhammed'in sosyal, siyasî, askerî ve ekonomik birtakım durumlardaki faaliyetlerini eleştirmektedir. Dolayısıyla bu eser Hıristiyan oryantalist düşüncenin İslâm dinine ve peygamberine bakış açısını ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Sir William Muir'in, Hz. Muhammed'in hayatına dair yaklaşım ve yorumlarının tespit edilmesi ve bunların İslâm kaynakları ve bilimsel yönteme uygunluk açısından değerlendirilmesi çalışmamızın temel amacıdır.

This study examines the general view of the British Orientalist Sir William Muir, who lived in the 19th century, to the Sirah, through his work called "The Life of Mahomet". Also includes the views of Muir on narrations about the pre-prophesy experience of Hz. Muhammad, the "Prophecy" in Islam, the prophethood of Hz. Muhammad, events which occured in Mecca-Medina periods and marriages of Hz. Muhammad. In these respect, the author will be assessed to what extent it is right and impartial. In this work, which is penned by benefiting from original sources of Islamic history; Muir, starting from "the Aborigines and early commerce of Arabia, as referred to Holy Scriptures and by Classical Writers", we have excluded from our study because he did not reveal his own comments and criticism; and deals with in order of His prenatal, His birth, pre-prophesy period, Mecca-Medina period of the Prophethood, and His death. In some respects there are positive and negative comments of Muir. In this context, he compares Hz. Muhammad (pbuh) with Jesus and criticizes Hz. Muhammad's activities in social, political, military and economic situations. Therefore, this work is important in terms of revealing the point of view of the Christian orientalist thought to the religion of Islam and its Prophet. The main purpose of our work is, determination of the approaches and interpretations of Sir William Muir on Hz. Muhammad's life and evaluation of these in terms of Islamic resources and scientificness.
Son Zamanlarda Geldi:
60189 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez ILAFK3497 297.92 AYK.S 2018 İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Tez birimi
Arıyor...
Tez 60189 60189 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page