6502 sayılı tüketinin korunması hakkında kanun uyarınca konut satışı sözleşmelerinde satıcının ayıptan doğan sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
6502 sayılı tüketinin korunması hakkında kanun uyarınca konut satışı sözleşmelerinde satıcının ayıptan doğan sorumluluğu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 236 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2018.
Özet:
Konut amaçlı taşınmazlar ve bu bağlamda konut satışı sözleşmeleri 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile Kanun'un kapsamına alınmış ve tüketici sözleşmelerinin konusu hâline gelebilmiştir. Tüketicilerin, konut satışı sözleşmelerini temelde barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurmaları ve sözleşme bedellerinin yüksek oluşu bu sözleşmeler özelinde tüketicilerin korunmasını daha önemli kılmaktadır. Çalışmamızın amacı konut satışı sözleşmelerinde karşılaşılabilecek ayıp hâllerinin, ayıplı ifası durumunda tüketicinin sahip olduğu hakların ve sahip olduğu bu hakları yöneltebileceği sorumlu kişilerin incelenmesidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 8 ile 12. maddeleri arasında ayıplı mallara ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Çalışmamızda bir tüketici sözleşmesi olarak konut satışı sözleşmeleri anlatılmış, sözleşmenin niteliği ve özellik arz eden hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca TKHK m. 8 kapsamında yer alan ayıp hâlleri konut satışı sözleşmeleri özelinde incelenmiş ve son olarak konut satışı sözleşmelerinde konutun ayıplı teslimi hâlinde sorumlu kişiler ve tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar uygulamada karşılaşılan sorunlar ve Yargıtay kararları ışığında ele alınmıştır.

Real properties and in that vein property sale contracts have been included in the law following the amendment in Law No. 4077 on consumer protection and have therefore become subject of consumer contracts. That consumers are using the house sales contracts to fulfill their needs for basic accommodation and that the contract fees are high make it especially important that consumers are protected under these contracts. Law No. 6502 on consumer protection articles 8 to 12 include claims pertaining to defective goods. The purpose of our work is that in case of defect situations arising under sale contracts and defective performance of contracts, the contractual rights of individuals and those individuals who have contractual responsibilities are analyzed under the relevant provisions. In our work, house sales contracts are studied as consumer contracts, contract qualities and special intricacies covered as such. Furthermore, in accordance with Article no. 8 the defect situations have been analyzed under house sales contracts and finally those individuals responsible in cases of defective delivery and the issues encountered during the practice of the selection rights of the consumer have been examined in light of the decisions of Court of Cassation.
Son Zamanlarda Geldi:
60314 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0092315 Tt 1948 2018 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order