Skip to:Bottom
|
Content
İslam tarihi - I için kapak resmi
Başlık:
İslam tarihi - I
ISBNp:
9786053513285
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
2018/14018
Edisyon:
1. baskı.
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Hikmetevi Yayınları, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
247 s. : harita, fotoğraf ; 24 cm.
Seri:
Hikmetevi Yayınları ; 41.
Özet:
Peygamber Efendimizin vefatından sonraki otuz yılı kapsayan raşid halifeler ile onu takip eden doksan yıllık emeviler dönemlerini ve yaklaşık sekiz asra varan endülüs Siyasi tarihini anahatlarıyla ihtiva etmektedir. Hiç kuşkusuz geleceğin inşası geçmişin iyi bilinmesi ve iyi okunmasına bağlıdır. Raşid halifeler dönemi, hz. Peygamber ın önderliğinde tüm Müslümanlar için örnek alınacak asr-ı saadet ın hem devamı hem de İslam ın evransellik boyutunun perçinlenmesi niteliğini taşıdığından İslam aleminin referans alacağı bir dönemdir. İniş ve çıkışlarıyla emeviler dönemi ile İslam medeniyetinin batı ya açılan kapısı olan Endülüs tarihlerİ, de İslam ülkeleri olarak son derece muhtacı bulunduğunmuz tarih bilincinin oluşumu açısıdan dikkatle incelenmesi gerekli dönemlerdir. Bu çalışmada okuyucularımızın söz konusu dönemler hakkında temel bilgilere kavuşturulması hadeflenmiştir
Son Zamanlarda Geldi:
2019/40116 (cilt1)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap 2018/14018 2018/14018 Merkez Kütüphane Kitap Deposu
Arıyor...
Kitap 2019/40116 2019/40116 cilt 1 Merkez Kütüphane Kitap Deposu
Arıyor...
Kitap 2019/40117 2019/40117 cilt 2 Merkez Kütüphane Kitap Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page