Türkiye'de deniz ticareti uyuşmazlık çözüm merkezi kurulması bağlamında german marıtıme arbıratıon assocıatıon(GMAA) uyuşmazlık çözüm sistemi için kapak resmi
Başlık:
Türkiye'de deniz ticareti uyuşmazlık çözüm merkezi kurulması bağlamında german marıtıme arbıratıon assocıatıon(GMAA) uyuşmazlık çözüm sistemi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
xix, 287 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2018.
Özet:
Bu çalışmada, deniz ticaretine ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde German Maritime Arbitration Association tarafından hazırlanmış tahkim kurallarının sıklıkla kullanıldığından hareketle, German Maritime Arbitration Association tarafından uyuşmazlık çözümü için hazırlanan kurallar incelenmiş ve Türkiye’de kurulması muhtemel olan denizcilik uyuşmazlık çözüm merkezi hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda, German Maritime Arbitration Association tahkim kurallarının, belirli hususlar dışında, Türkiye’de kurulacak bir denizcilik tahkim mahkemesi için esas alınabilir nitelikte olduğu, Türkiye’de bir denizcilik tahkim mahkemesi kurulmasının adli istatistikler uyarınca gerekli olduğu, bu hizmetin Deniz Ticaret Odası bünyesindeki bir denizcilik uyuşmazlık çözüm merkezinde verilmesinin uygun ve elverişli olduğu, keza diğer uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin hizmetlerin de bu merkez bünyesinde verilmesinin sektöre fayda sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

German Maritime Arbitration Association arbitration rules are one of the most commonly used rules for resolution of maritime disputes by arbitration. Therefore, subjects of this study are firstly dispute resolution in accordance with German Maritime Arbitration Association rules and secondly arguments regarding a possible maritime arbitration tribunal that might be established in Turkey. After studying aforementioned issues it is concluded that; arbitration rules of German Maritime Arbitration Association are (except a few rules) suitable for a possible maritime arbitration tribunal that can be established in Turkey and these rules can be the base of the future maritime arbitration tribunal’s rules. It is also concluded that the establishment of a maritime arbitral tribunal is actually necessary according to legal statistics and that it would be convenient if aforementioned tribunal is established within a maritime dispute resolution centre, which would be within the body of Chamber of Shipping. According to the conclusion of this study, rendering of other dispute resolution services.
Son Zamanlarda Geldi:
60219 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0092325 Tt 1958 2018 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order