Skip to:Bottom
|
Content
Cem‛iyyetü'ş-şi‛r, İstanbul Üniversitesi nadir eserler kütüphanesi numara: 105 (88b-200a) (İnceleme-karşılaştırmalı metin) için kapak resmi
Başlık:
Cem‛iyyetü'ş-şi‛r, İstanbul Üniversitesi nadir eserler kütüphanesi numara: 105 (88b-200a) (İnceleme-karşılaştırmalı metin)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
60181
Yayın Bilgileri:
Sakarya : Sakarya Üniversitesi, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
x, 352 y. : tıpkı basım ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- Sakarya Üniversitesi, 2018.
Özet:
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 105 numarada kayıtlı olan Cem‛iyyetü'ş-Şi‛r adlı şiir mecmuasının 88b-200a varakları arasının incelenmesi ve transkripsiyonu yapılmış karşılaştırmalı metin çalışmasından oluşmaktadır. Çalışmada öncelikle mecmuanın 88b-200a varaklarının tanıtımı yapılmış ardından da metnin transkripsiyonu yapılarak dîvânlar ya da ilgili akademik çalışmalarla karşılaştırmalı metni oluşturulmuştur. Mevcut farklar ise dipnot alanında gösterilmiştir. Kimliklerini tespit edebildiğimiz şairlerin ise kısa biyografilerine yer verilmiştir. Eserde on beşinci ile on sekizinci yüzyıl arasında yaşamış 131 şair ve bu şairlerin 6 farklı nazım şekliyle kaleme aldığı 385 şiir yer almaktadır. Bu şairler ve kullandıkları nazım şekilleri ile şiirlerin bahir ve kalıpları, tablolar halinde verilmiştir. Çalışmada yer alan muhteva tablosu, başta şiir mecmuaları olmak üzere cönkler de dahil tüm mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasını hedefleyen Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

This study is composed of the comparative text study made the transcription and the examination of between 88b-200a pages of the poetry journal called Cem‛iyyetü'ş-Şi‛r registered in the Istanbul University Rare Books Library numbered TY 105. In the study, primarily, is made introduction of the 88b-200a pages of the journal, and then by making transcription of the text, comparative text is created with diwans or related academic studies. Existing differences are shown in the footnote area. In addition, short biographies of poets whose identities we can identify are included. İn the journal is located 131 poets who lived between the fifteenth and the eighteenth century and 385 poems written by these poets in 6 different poetry forms. These poets and poetry forms that they used with aruz prosody of the poems are given in tables. The table of contents included in the study is prepared in accordance with the Systematic Classification Project of Journals (MESTAP) which are aiming to make detailed classification and the inventory of all journals, including cönks, especially poetry journals.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 60181 60181 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page