Skip to:Bottom
|
Content
Uluslararası yatırım hukukunda en çok gözetilen ulus muamelesi için kapak resmi
Başlık:
Uluslararası yatırım hukukunda en çok gözetilen ulus muamelesi
ISBNp:
9786053771340
Dil:
Türkçe
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Beta Yayınları, 2009
Fiziksel Tanımlama:
112 p.
Genel Not:
Ulus­la­ra­ra­sı ant­laşma­lar­da sık­ça ge­çen en çok gö­ze­ti­len ulus kay­dı, bir ant­laşma­da ta­raf­la­rın be­lir­li bir ko­nu­da üçün­cü dev­let­le­re ya da va­tan­dafl­la­rına ta­nı­dık­la­rı ya da ta­nıya­cak­la­rı da­ha el­ve­rifl­li mu­ame­le­yi, bir­bir­le­ri­ne ya da va­tan­dafl­la­rı­na kar­şı da uy­gu­la­ma­yı ka­bul et­tik­le­ri­ni açık­la­yan bir hü­küm­dür.
Ek Kurum Yazarı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2357365-1001 K3830 .B35 2009 Hiper Kitap E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page