Skip to:Bottom
|
Content
Yazılı ve görsel belgeler ışığında Osmanlı Devleti'nde elçi kabulleri için kapak resmi
Başlık:
Yazılı ve görsel belgeler ışığında Osmanlı Devleti'nde elçi kabulleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
EFKDRTF133
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2011.
Fiziksel Tanımlama:
xviii, 291 y. : resim. ; 30 cm.
Genel Not:
2014 yılına kadar kullanıma kapalıdır.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2011.
Özet:
Güçlü ve köklü devletçilik yapısıyla Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi olan sarayda oldukça sıkı kurallara bağlı olan bir devlet bürokrasisinin varlığı bilinmektedir. Devletin güçlü olduğu dönemlerdeki devletin bu muazzam gücünün yansıması olarak, devletlerarası siyasal ilişkilerde yabancı ülkelerin temsilcileri olan elçilerin kabulüne oldukça önem verilirdi. Osmanlı sarayında en gösterişli törenler bu amaçla yapılırdı. Belli günlerde ve oldukça sıkı protokol kuralları çerçevesinde yapılan bu elçi kabullerinde gelen elçi ve maiyeti, gerek saraydaki karşılanış şekilleri ve gerekse uğurlanana kadar geçen sürede görmüş oldukları hiyerarşik düzen ve güç karsısında psikolojik olarak etkilenmiş olarak ülkelerine dönerlerdi. Bu tezde, Osmanlı Devleti’ndeki elçi kabulleriyle ilgili bu teşrifat düzeninin nasıl olduğu, özellikle çeşitli görsel belgelerin (minyatür, gravür ve resim) yazılı belgelerle de desteklenerek kapsamlı bir bütün halinde ele alınarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bunu yaparken, devletin güçlü olduğu dönemlerdeki elçi kabul sahnelerinin yer aldığı çeşitli minyatür betimlemelerindeki kompozisyon, kurguları, kullanılan renkler ile tahtın ve saltanatın mutlak gücü olan padişahın sahnede baskın olarak yer alması görsel açıdan irdelenmiştir. Yine Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı dönemlerdeki zihinsel değişimin doğal sonuçlarının elçi kabul törenlerine nasıl yansıdığı üzerinde de durulmuştur.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKDRTF133 DR TF 133 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page