ბამნზე, სამყაროსა და ადამიანზე დაფიქრება için kapak resmi
Başlık:
ბამნზე, სამყაროსა და ადამიანზე დაფიქრება
Dil:
Georgian
Dil Kodu:
geo
ISBN:
9789941098147
Yayın Bilgileri:
ბათუმი : Association of Aid for Gerogian Youth, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
184 s. ; 18 cm.
Genel Not:
Eserin özgün adı: Kâinat, insan ve Kur'ân'da tefekkür.
Orjinal veya Özgün Eser Adı:
Kâinat, insan ve Kur'ân'da tefekkür. Gürcüce.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap 2017/37924 2017/37924 Merkez Kütüphane Kitap Deposu
Arıyor...

On Order