UHF bandında RF dolaştırıcı tasarımı, üretimi ve ölçümleri için kapak resmi
Başlık:
UHF bandında RF dolaştırıcı tasarımı, üretimi ve ölçümleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
61140
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi; 2019.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 81 y. : tablo, şekil, resim, fotoğraf, grafik ; 30 cm.
Genel Not:
Bu tez 116E221 numaralı TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Modern teknolojilerin kullanıldıgı farklı bilim ve mühendislik konularını içeren radyo frekansında (RF) çalısan parçacık hızlandırıcıları, yirminci yüzyılın bilim ve teknolojisinin en etkileyici ürünlerinden biridir. RF güç kaynakları ve bu güç kaynaklarından hedefe gönderilen gücün iletimini saglayan RF iletim hatları RF parçacık hızlandırıcıları için temel yapılardır. RF iletim hattı dalga kılavuzları, dolastırıcı, RF çöp gibi RF bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenlerden en önemli olanlardan biri de dolaştırıcılardır. Bu çalışmada, Bogaziçi Üniversitesi KAHVE Laboratuvarı’nda benzetimi, tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen 800 MHz RF iletim hattı bileşenlerinin S-parametre ve güç ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca RF iletim hattı içerisinden geçen güç hakkında bilgi almak için ilmek tipi yönlü bagdaştırıcının benzetimi, tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiş, bagdaştırıcının S-parametre ölçümleri yapılmıştır.

Radio Frequency (RF) particle accelerators, constructed using a variety of science and engineering are amongst the most impressive products of science and technology of the twentieth century. RF power supply and RF transmission line are important structures for these accelerators. An RF transmission line consists of waveguides, circulators and RF dumps. In this study, S-parameter and power measurements of 800 MHz RF transmission line components, which have been simulated, designed and manufactured at the KAHVE Laboratory of Bogaziçi University, are performed. In addition, in order ˘ to obtain information about the power passing through the RF transmission line, the simulation, design and production of a Loop-Type Directional Coupler have been carried out and S-parameters have been measured.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/61140.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 61140 61140 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order