Skip to:Bottom
|
Content
Osmanlıca yayınlanmış çocuk dergileri : grafik tasarım açısından bir inceleme için kapak resmi
Başlık:
Osmanlıca yayınlanmış çocuk dergileri : grafik tasarım açısından bir inceleme
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
60877
Yayın Bilgileri:
İstanbul : 2019.
Fiziksel Tanımlama:
xIi, 566 y. : resim, tablo ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Çocuk dergileri, sadece çocuk edebiyatı ile ilgilenenler için değil, sosyoloji, pedagoji, tarih ve sanat tarihi araştırmacıları için de önemlidir. Yakın tarihimizin sosyolojik ve psikolojik gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ve eğitimciler için kaynak durumunda olan çocuk dergileri, eğitim tarihinin dikkate değer bir parçasıdırlar. Türkiye' de çocuk dergiciliğinin doğuşu Tanzimatla birlikte hız kazanan sosyal değişimin bir devamı niteliğindedir. İlk çocuk dergisi Mümeyyiz, 1869 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bu araştırmada 1869' dan itibaren yayınlanan 54 adet Osmanlıca çocuk dergisi grafik tasarımları açıdan incelenmiştir. Latin harflerinin kabulüne kadar geçen süre boyunca yayınlanmış olan bu dergilerin sayfa düzenleri incelenerek kullanılan resimlerin metinle ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu resimlerin hangi sanatçılar tarafından yapıldığı araştırılmıştır. İncelemeler sonucu bu dergilerin grafik açısından genel özellikleri, yayın ilkeleri ve matbaa, yayınevi ve yayın içerikleri baz alınarak ortak bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Dergiler, kullanılan görsel malzemeler, dekoratif öğeler ve illüstrasyonlar açısından değerlendirmeye alınmıştır. Çok sayıda dergiyi incelemeyi kolaylaştırmak adına toplanan veriler cetveller halinde sunulmuştur. Sonuç olarak, dergilerde kullanılan görsel malzemelerin kaynağı ve tasarımın nasıl gerçekleştirildiği sorusu cevaplandırıldı. Genel olarak dergilerdeki bazı resimlerin yabancı gravürlerden ve resimlerden, fotoğraflardan, alındığı bazı resimlerin ise Türk sanatçılar tarafından yapıldığı saptandı. Çocukların eğitimini desteklemeyi hedefleyen bu dergilerde resim kullanımının, çocukların görsel hafızasının oluşmasına katkıda bulunacak biçimde metinler ile ilişkili olduğu görüldü.

Children's magazines are important not only for those interested in children's literature, but also for history researchers. Children's journals, which are the source of information for the sociological and psychological development of our recent history and which are in the source for educators, are a significant part of the history of education. The birth of the child magazine publishing is the nature of the continuation of the social innovation in speed with the administrative reform. First children's magazine, MUMEYYİZ, started publication in 1869. In this research, 54 child periodical series, which were published since 1869 has been investigated from Graphic Design point. These child periodical series were published during the period until the acceptance of Latin letters, the layout of them invastegated and the relation between the images and texts has been established. In addition, it was investigated which artists performed these images and illustrations . As a result of the investigations, the general characteristics of the magazine from the illustration point, press and the publishing contents have the common assessment. The logo of the magazine, the text calligraphy, visual materials have been investigated from decorative motives and illustrations points. At the end, the data were submitted in tables. In conclusion, the resource of the images and the question of the forming have been answered. The pictures in magazine, in general, have been taken from the foreigner engravings and foreign pictures, photoes, illustrations and some of the pictures were made by Turkish artists. The aim of these magazines is to support the education of children , it was seen that the use of pictures was related to the texts which contributed to the visual memory of the children.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/60877.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 60877 60877 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page