Skip to:Bottom
|
Content
Cumhuriyet döneminde 1950’lere Türkiye'de sanat yazının eleştirisi için kapak resmi
Başlık:
Cumhuriyet döneminde 1950’lere Türkiye'de sanat yazının eleştirisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET000103
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xii, 221 s.) : fotoğraf.
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Cumhuriyet’in ilanından 1950’lere Türkiye’de sanat yazınının ele alındığı tez kapsamında; Batı’da Akademilerin oluşumundan Osmanlı İmparatorluğu’na ve Cumhuriyet Türkiye’sine kadar, geniş bir zaman diliminde çalışılmıştır. Özellikle Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasındaki sürece odaklanılarak devletin kültür sanat politikaları, sanatçı toplulukları, sergileme pratikleri, ön plana çıkan sanatçı ve eleştirmenleri üzerinde durulmaktadır. Bu süre zarfında çıkan gazete, dergi ve kitaplar taranarak Türkiye’de sanat yazının gelişimi konusu, örnekler üzerinden incelenmektedir. Bir dönemin ‘sanat eleştirisinin eleştirisi’ olarak da değerlendirilebilecek bu çalışma; dönemin sosyal, toplumsal ve siyasi durumu göz önünde tutularak mevcut durum üzerinden genel bir değerlendirme yapmayı hedeflemektedir. Tez, ‘Daha iyisi olabilir miydi, olsaydı nasıl olurdu?’ sorusunu düşündürmeyi, ama bunu yaparken dönemin koşullarını ve sınırlılıklarını da kabul ederek objektif bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.

In the context of the thesis on art criticism in Turkey from the proclamation of the Republic to the 1950s; it has been studied in long periods of time from the formation of the Academy in the West to the Ottoman Empire and the Turkish Republic. Art and cultural policies of the state, the artist collectives, exhibiting practices, established artists and critics are emphasized by focusing especially on the proclamation of the Republic and the following process. The subject of the development of “art criticism in Turkey” is examined through the examples by surveying the newspapers, magazines and books that were published at that time. This study, which can be considered as ‘a critique of art criticism’ of a period, aims to make a general evaluation on the current situation by considering the social and political conditions of the period. The thesis also questions ‘Could it be better or how could it be better?’ and, aims to present an objective perspective by accepting the conditions and limitations of this period.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000103.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET000103 ET000103 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page