Skip to:Bottom
|
Content
Örgütlü bölme ve kalkışma soruşturmaları  \ için kapak resmi
Başlık:
Örgütlü bölme ve kalkışma soruşturmaları \
ISBNp:
9789750246968
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
TUR
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
448 s.; 20 cm.
Özet:
Kitapta; • 15 Temmuz Darbe Kalkışması Soruşturmaları bütün detaylarıyla anlatılmıştır. • Ceza Kanunlarındaki silahlı terör örgütleriyle bu örgütlerin; oluşumu, kuruluşu, unsurları, yapısı, kurucusu, yöneticisi, üyesi ile örgüte yardım eden, iştirak eden, azmettiren sıfatlarıyla işlenen bütün örgüt suçlarına dair kavramlar açıklanıp, emsal kararlarına dayandırılarak netleştirilmiştir. • Bölme ve Kalkışma Temel Suçları, örgütün finansmanı, propagandası, örgüt adına toplantı ve gösteri yürüyüşü eylemleri açıklanmıştır. • Anayasal Düzeni yıkıcı ve bölücü suç örgütlerine dair somut bilgiler verilmiştir. • Bütün gizlilik gizem örgüsüyle FETÖ/PDY eylemlerinin soruşturmaları dikey derinliğiyle ve yatay genişliğiyle anlatılmıştır. • Bylock delilinin örgüt suçlarındaki gücüyle, benzer davaların delillendirme yöntemleri belirtilmiştir. • Etkin pişmanlık hükmünün somut maddi adli vakıalara uygulanışı bütün yönleriyle anlatılmıştır. • Etkin soruşturmanın tüm derinliğiyle; bilgi, belge, bulgu, olgu, vakıa, delil, savunma, tanık, beyan, iddia, isnat, şikayet, ihbar hususları enine boyuna açıklanmıştır. • Ceza sorumluluğu kast, rıza, tehdit, tahrik, hata, teşebbüs, iştirak, içtima hükümlerine; Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak, Anayasayı ihlal, silahlı örgüt, silah sağlama, gibi bir çok suç ve kavrama yer verilip, özet bilgi aktarılmıştır. • Kovuşturma, yargılama ve cezalandırmada, delillendirme, gerekçelendirme, hüküm, artırım, indirim, iade, müsadere, muhafaza, mahsup, TCK 58/9 uygulamasına yer verilmiştir. • Kitap; • Uygulamadan ilke kararlarıyla, iddianame ve KYOK örnekleriyle, Yargıtay kararlarıyla, açıklamalarla, anlatımlarla, Emsal İçtihatlarla taçlandırılmıştır…
Konu Başlığı:


Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2474185-1001 QA76.73 .C154 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page