kafkasya ve kafkas ülkeleri coğrafyası için kapak resmi
Başlık:
kafkasya ve kafkas ülkeleri coğrafyası
Dil:
Türkçe
ISBN:
9786053185093
Edisyon:
2. bsm.
Yayın Bilgileri:
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2016
Fiziksel Tanımlama:
XV, 376 s. : tabl. har. ; 24 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.
Özet:
Karadeniz 'in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadası 'ndan, Hazar Denizi 'nin batısındaki Apşeron Yarımadası 'na kadar uzanan dağlık bölgeye Kafkasya adı verilir. Bir başka tanımlamayla Kafkasya, Kafkas sıradağlarının ikiye böldüğü, kuzeyde Don ağzı, Maniç çukurluğu ve Kuma ağzı hattından, güneyde Aras Nehri ve Kars Platosu 'na kadar uzanan bölgenin genel adıdır. Kafkasya 'nın toplam yüzölçümü 440.243 km2 'dir. Bölgenin toplam tahmini nüfusu (2015 yılı), 33.252.055 kişidir. Buna göre bölgede km2 'ye 75 kişi düşmektedir. Kafkasya 'da yaşayan insanları, üç ana grupta incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi Kafkas kavimleridir. çerkesler (Abazalar dahil), Lezgiler, çeçenler ve Gürcülerdir. İkincisi İndo-Avrupa kavimlerdir. Ermeniler, Osetler, Svanlar, Ruslar, İranlılar ve Batı Avrupa topluluklarıdır. üçüncüsü ise Türklerdir. Kumuklar, Karaçaylar, Balkarlar, Nogaylar ve Kafkasya Türkmenleri bu gruptandır. Kafkasya 'da her ne kadar çeşitli kavimler yaşamaktaysa da, kültür bakımından bu kavimler birbirleriyle kaynaşmışlar ve ortak bir Kafkas kültürünü oluşturmuşlardır. Şüphesiz bu kültürün ortaya çıkmasında, Kafkas Kartalı Şeyh Şamil 'in payı büyüktür. Eldeki bu eserin, dünyanın en büyük adamlarına, Kafkasya ve Kafkas ülkeleri coğrafyası konusunda öğrenecek bir şey arayan tüm okurlara faydalı olacağı umulmaktadır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2474428-1001 G128 1:TURCADEMY
Arıyor...

On Order