Satış & Satışın İptali için kapak resmi
Başlık:
Satış & Satışın İptali
ISBNp:
9789750232527
Dil:
Türkçe
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015
Fiziksel Tanımlama:
2064s. ; 18 cm.
Seri:
Seçkin Yayıncılık Hukuk No: 1463
Seri Başlığı:
Seçkin Yayıncılık Hukuk No: 1463
Özet:
İcra takibinin üçüncü safhası olan cebri ihale infazı, hukukun her türlüsünü içinde barındıran bir dal olarak uygulayıcıları oldukça zorlayan bir alandır. Bu alanın okuyucular için kolayca anlaşılır bir hale getirilmesi amacı ile hazırlanan eser; İstanbul'da 38 yıl İcra, Gayrimenkul İhalesine bakan 10. İcra Müdürü ve en son kül'i tasfiyeye bakan 3. İflas Müdürü olarak görev yapan yazarın deneyimleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Kitapta; İhale Hazırlığı, Taşınır ve Taşınmaz İhalesi, İhalenin Feshinin tüm safhalarını, İflas Tasfiyesinde İhale ve Satışın İptali, Amme Haczinde, Maden, Şirket Hissesi, İzale-i Şuyu, Aile Mal Ortaklığı ve Vesayet Makamı Talebi ile Pazarlık ve Artırma Satışı konularını yasal düzenleme, açıklama, uygulama ve örnek Yargıtay Kararları, konuyla ilgili bilirkişi teskere ve raporları ile ayrıntılı olarak inceleme imkanınız olacaktır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2474682-1001 KKX1909 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order