Küreselleşen eğitim politikası için kapak resmi
Başlık:
Küreselleşen eğitim politikası
Dil:
Türkçe
ISBN:
9786053185635
Yayın Bilgileri:
Ankara: Pegem Akademi, 2016
Fiziksel Tanımlama:
265 s. ; 21 cm.
Genel Not:
Kaynakça vardır.
Özet:
Küresellesmeye bağlı olarak eğitim sistemleri politik, ekonomik ve sosyal değişimlere yanıt vermek zorunda kalmakta ve eğitimsel öncelikler küreselleşmenin getirdiği gereklilikler doğrultusunda yeniden düzenlenmektedir. Bir başka deyişle küreselleşme eğitim politikalarının yeniden şekillendirilmesine neden olmakta ve bu noktada bölgesel, ulusal ve küresel politikaların analizini yapabilmek önem kazanmaktadır. Eğitimi etkileyen küresel eğitim politikalarının neler olduğunun anlatıldığı kitapta, eğitim politikalarının değişim sürecinin her ülkede aynı şekilde gerçekleşmediği vurgulanmaktadır. Eğitim politikalarının geliştirilmesinde ve kabul edilmesinde küreselleşmenin dönüştürücü etkisi açıklanmakta ve neo-liberal yönergelerin eğitim yönetimine bakış açımızı nasıl değiştirdiği gözler önüne serilmektedir. Kitapta küreselleşmenin etki alanında olan; eğitimde yerinden yönetim ve yetki verme, yeni yönetim biçimleri, eğitimin finansmanında kamu ve özel sektör dengesinin kurulması, eğitime erişim, eğitimde eşitlik ve kız çocuklarının eğitimi, müfredat, pedagoji ve öğrencilerin geleceği için sonuçları belirleyici olan sınavlar ve eğitimde küresel ticaret gibi kritik eğitim politikaları irdelenmektedir. Kitap, aynı zamanda küreselleşme çağında eğitim politikalarının nasıl analiz edilmesi gerektiğine ilişkin bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2475237-1001 LC 71 1:TURCADEMY
Arıyor...

On Order