Eğitim bilimine giriş için kapak resmi
Başlık:
Eğitim bilimine giriş
Dil:
Türkçe
ISBN:
9786053644798
Edisyon:
2. bsk.
Yayın Bilgileri:
Ankara : Pegem Akademi Yayıncılık, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xx, 242 s. ; 25 cm.
Genel Not:
Dizin vardır.

Kaynakça: 234-236. ss. vardır.
Özet:
Eğitim insan yaşamındaki en temel ve gerekli olgulardan birisi olup doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreci kapsamaktadır. Bu sürecin önemli bir bölümü okullarda yürütülmekte olup yürütücüleri de öğretmenlerdir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi, nitelikli öğretmenlerin varlığı ile mümkün olabilmektedir. Bu durum öğretmen eğitiminin kalitesinin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. ülkemizde bütün Eğitim Fakültelerinin birinci sınıf öğrencilerine Eğitim Bilimine Giriş dersi bir altyapı oluşturma dersi olarak verilmektedir. Bu derse yönelik olarak birçok yazılı kaynak bulunmakla birlikte, her geçen gün değişen ve gelişen şartlara uyum sağlayacak şekilde içeriklerin güncellenmesi, geliştirilmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir. Bu kitabın özellikle eğitimdeki güncel gelişmeler ve değişmeler ışığında hazırlanmış bir eser olarak öğrencilere, bu alanda çalışan raştırmacılara ve öğretim elemanlarına yardımcı olacak nitelikte bir kaynak olacağı kanaatindeyiz.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2475342-1001 XX(2475342.1) 1:TURCADEMY
Arıyor...

On Order