Amme alacaklılarının takip ve tahsil usulü için kapak resmi
Başlık:
Amme alacaklılarının takip ve tahsil usulü
ISBNp:
9789750214189
Dil:
Türkçe
Edisyon:
1. bsk.
Yayın Bilgileri:
Ankara : Seçkin Yayıncılık, 2011
Fiziksel Tanımlama:
410 s. ; 24 cm.
Seri:
Hukuk kitapları dizisi ; 1072
Genel Not:
Dizin var
Özet:
Amme alacaklarının tahsiline yönelik olarak amme borçlularına ait mal varlıklarının satış hazırlıkları işleminden tahsiline kadar olan safhada 6183 sayılı yasa hükümlerinin yetersiz kaldığı durumlarda özellikle gayrimenkul satışlarında 6183 sayılı yasanın 99'uncu maddesi doğrultusunda icra ve iflas kanunu hükümlerinin uygulanması, yine 6183 sayılı yasa kapsamında, mahalli idarelerden belediyelerin mal varlıklarının 5393 sayılı Kanunun 15/son maddesi gereğince, il özel idarelerinin malvarlıklarının 5302 sayılı yasanın 75'inci maddesi kapsamında haczedilebilirliğinin yine İİK'nın 82/1 maddesi kapsamında incelenmesi için bu araştırma düşünülmüştür. Diğer taraftan 6183 sayılı yasanın uygulama alanı içinde, icra iflas kanununa 4949 sayılı yasa değişikliği ile getirilen icra iflas kanunun 179/a, 179/b maddesinde düzenlenen iflasın ertelenmesi hükümlerinin, 132'nci maddesi kapsamında banka alacaklarının 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip ve tahsilinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2475475-1001 343.042026 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order