Eşya Hukuku I: Zilliyetlik ve Tapu Sicili için kapak resmi
Başlık:
Eşya Hukuku I: Zilliyetlik ve Tapu Sicili
ISBNp:
9789750240065
Dil:
Türkçe
Edisyon:
Gözden geçirilmiş 13. baskı
Yayın Bilgileri:
İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2016
Fiziksel Tanımlama:
455 s ; 24 cm.
Seri:
(Seçkin Yayıncılık Hukuk Dizisi: 1671)
Seri Başlığı:
(Seçkin Yayıncılık Hukuk Dizisi: 1671)
Genel Not:
Kaynakça ve dizin var.
Özet:
Eşya hukuku, medenî hukukun malvarlığı hukuku kısmının ikinci alt dalını oluşturur. Düzenleme konusu, kural olarak aynî haktır. Türk Medenî Kanunu eşya hukukunu dördüncü kitap olarak düzenlemiştir. Söz konusu dördüncü kitap üç kısımdan meydana gelir. Birinci kısmın konusu mülkiyettir. İkinci kısımda sınırlı aynî haklar düzenlenmiştir. Üçüncü kısmın konusu ise zilyetlik ve tapu sicilidir. Zilyetlik ve tapu sicili, her ne kadar dördüncü kitabın son kısmı olarak düzenlenmiş ise de, eşya hukuku öğretiminde başa alınarak okutulur. Bunun sebebi, taşınır malları konu alan aynî haklarda zilyetliğin, taşınmazları konu alan aynî haklarda ise tapu sicilinin birinci derecede önem taşımasıdır. Zira, aynî hakka açıklık kazandırma görevi taşınırlarda zilyetliğe, taşınmazlarda tapu siciline verilmiştir. Aynî hakkın kazanılması, el değiştirmesi ve sona ermesi için etkili olan kurallar buna göre değişiklik göstermektedir. Bu kitapta, önce aynî hak kavramı, konusu, çeşitleri, aynî haklara hâkim esaslar ele alınmış, daha sonra ayrıntılı bir şekilde zilyetlik ve tapu sicili incelenmiştir. İlgili yargı kararlarına dipnotlarda yer verilmiştir. Kitap, içeriği bakımından, öğrenciler kadar, eşya hukuku alanında çalışan uygulamacılara da faydalı olacak niteliktedir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2475520-1001 KKX683 A9731 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order