Yeni Türk ticaret kanunu'nun iş dünyasına etkileri için kapak resmi
Başlık:
Yeni Türk ticaret kanunu'nun iş dünyasına etkileri
ISBNp:
9789750230615
Dil:
Türkçe
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014
Fiziksel Tanımlama:
200 s. ; 24 cm.
Seri:
Seçkin Yayıncılık. Hukuk ; no: 1413
Genel Not:
Dizin vardır.
Özet:
Aralık 2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun İş Dünyasına Etkileri" konulu sempozyum, iş dünyasının çeşitli aktörlerini bir araya getirdi. Gerçekten Türk Ticaret Kanunu çeşitli yapısal yeniliklerle iş dünyasını derinden etkileyecek pek çok konuyu yasalaştırdı. Uygulanışının ilk yıllarını geride bıraktığımız yeni kanunun iş dünyası üzerindeki etkilerini çok boyutlu olarak ele almak ve farklı bakış açılarından bir sentez yaratmak bu konferansın en önemli başarısıdır. Konferansın kitaplaştırılması uygulamaya ışık tutacaktır. Bu kitap, konuyu akademik açıdan ele alanların Türk Ticaret Kanunu'nun diğer alanlar üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmalarına ve böylelikle daha etkili ve kapsamlı çalışmalar yürütebilmelerine yardımcı olacaktır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'ni bu Konferansın düzenlenmesi ve çalışmaların kitaplaştırılması konusundaki çabalarından ötürü kutluyorum." (Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, E. Öğretim Üyesi) "Sadece akademisyenler değil, aynı zamanda uygulamacılar ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen bu sempozyum Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun önemli konularının ele alınıp, tartışılması açısından çok faydalı olmuştur. Her üç kesim de, Kanun'un çeşitli hükümleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymuşlar ve Yeni Ticaret Kanunu'nun iş hayatı üzerindeki mevcut ve muhtemel etkilerini değerlendirmişlerdir." (Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi) "Türk Hukuk sisteminde son dönemde gerçekleştirilen önemli değişiklerden birini oluşturan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, tartışmaları da beraberinde getirmiştir. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yeni Türk Ticaret Kanunun İş Dünyasına Etkileri" başlıklı konferansta da, farklı alanlarda çalışan katılımcıların tebliğleri ile anılan kanun çerçevesinde yapılan değişikliklerin önemli bir kısmına dair ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. Karma yapıda icra edilen bu bilimsel aktivitede sunulan tebliğleri içeren çalışmanın akademik alanda ve uygulamada yol gösterici olacağı kanaatindeyiz." (Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu İstanbul Üniversitesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, E. Öğretim Üyesi) "Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizin ticaret hayatına çok önemli yenilikler getiren ve ticaret hayatının aktörleri tarafından çok iyi anlaşılması gereken bir kanun. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi düzenlediği bu etkinlik ile doğru zamanda ticaret hayatının farklı aktörlerini bir araya getirerek Yeni TTK ile ilgili çok önemli konuların tartışılmasını sağlayan çok başarılı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İş dünyası, akademisyenler, mali müşavir, yeminli mali müşavir, iç ve dış denetçiler gibi farklı meslek gruplarından çok değerli uzmanlar ve katılımcılar Yeni TTK'nın en önemli konularında görüşlerini paylaşma ve tartışma fırsatı buldu. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin Yeni TTK'nın özellikli konularının doğru anlaşılmasına olanak tanıyan bu etkinliğine Deloitte olarak destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyoruz". (Hüseyin Gürer CEO, Deloitte Türkiye)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2475786-1001 KKX1052 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order