Ekonomik ve finansal göstergeler rehberi için kapak resmi
Başlık:
Ekonomik ve finansal göstergeler rehberi
ISBNp:
9789750235061
Dil:
Türkçe
Edisyon:
Güncellenmiş yedinci baskı : Ekim 2015
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015
Seri:
Seçkin Yayıncılık. Ekonomi Kitapları Dizisi ; 18.

Seçkin Yayıncılık (yayıncılık) Ekonomi kitapları dizisi ; 18.
Özet:
Kitap, uzun yıllar üniversitelerde “İktisada Giriş, Temel Ekonomi, Makroekonomi, Mikroekonomi, İktisadi Kalkınma, Türkiye Ekonomisi” derslerini anlatan, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda “Temel Ekonomi, Ekonomik ve Finansal Verilerin Okunması” gibi konularda eğitimler veren yazarın notlarından, ders anlatımı / eğitim esnasında öğrencilerinden gelen sorulara ve mesleki tecrübelerine dayanarak hazırlamış olduğu konulardan oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın ilk altı baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır. Kitapta, her gün etrafımızda duyduğumuz 280’den Fazla Temel Ekonomik ve Finansal Kavramın ne anlama geldiği, ekonomide hangi olayın ekonomik göstergeleri nasıl etkilediği konuları örneklerle açıklanmıştır. Örneğin herkes enflasyon düşerken fiyatlarında düşeceğini düşünür, aslında düşük enflasyon fiyatların artış hızını etkileyen bir ekonomik olaydır. Yine, Gayri Safi Milli Hasıla ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın aynı olduğu düşünülür aslında ikisi farklı ekonomik değerlerdir. Kitapta, bu ve buna benzer temel ekonomik kavramlar işlenmiş ve örneklerle açıklanmıştır. Konular sadece Türkiye özelinde anlatılmamış, dünyadaki önemli ekonomik ve finansal kavramlara da yer verilmiştir. Eser, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlandıysa da, ekonomi ile ilgilenen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir. Kitapta, aşağıda yer verilen sorulara benzer konuların cevaplarını bulabilirsiniz. Neden Enflasyon Düşerken Fiyatlar Düşmez? TÜFE ve ÜFE Nasıl Hesaplanır? Cari Açık Nedir? Döviz Kurunu Yani Dövizin Fiyatını Hangi Faktörler Belirler? Bileşik Faiz ve Reel Faiz Nasıl Hesaplanır? Gayri Safi Milli Hasıla ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın Farkı Nedir? Satın Alma Gücü Paritesi ile Kişi Başına Milli Gelir Niye Türkiye'de Daha Fazla Çıkmaktadır? Spekülasyon Nedir, Kimler Spekülatördür, Her Spekülasyon Kötü Müdür? Faiz Dışı Fazla Nedir? Hazine Tahvili ve Bonosu Arasındaki Fark Nedir? Genel Bütçe, Katma Bütçe, Konsolide Bütçe Neyi İfade Ederler? Para Piyasası ve Sermaye Piyasasının Farkı Nedir? Texas Zombie Banka Oranı Nasıl Hesaplanır? JP Morgan EMBI Endeksi Hangi Konularda Yol Göstericidir? Önemli Uluslararası Borsa Endeksleri Hangileridir (FTSE, Standard &Poor's 500, Dow Jones, Nikkei vd) IMKB'nin Temel Endeksleri Hangileridir (Ulusal 100,50 ve 30, vd) Eurodollar Piyasası Nedir? Kaç Çeşit Getiri Eğrisi Vardır? Sendikasyon Kredisi Nedir? Baltık Kuru Endeksi Hangi Maliyetleri İçerir? Kalkınma İstatistikleri Nasıl Yorumlanır? Finansal Tablolar Nasıl Okunur? Korku Endeksi ve ISM–PMI Endeksi Nedir? Rezerv Opsiyon Katsayısı Neyi İfade Eder?

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2476330-1001 HC59.15 .C47 2015 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order