Çalışma sosyolojisinde dönüşümler\ için kapak resmi
Başlık:
Çalışma sosyolojisinde dönüşümler\
ISBNp:
9789750249884
Dil:
English
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayınları, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
239s.; 24 cm.
Özet:
Çalışma sosyolojisi alanında yazılan bu kitap, konuyu ekonomik, siyasal, kültürel yönleriyle değerlendirmesi nedeniyle, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin endüstri ilişkileri ve sosyal politika alanlarında bir başvuru kitabı niteliğindedir. Bunun yanı sıra kitap, siyaset-devlet ve çalışma arasındaki ilişkileri, çalışma olgusunun günümüz iktisadi sistemleri içindeki yerini ve toplumsal değişmelerden nasıl etkilendiğini göstermesi bakımından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat ve Sosyoloji alanlarında çalışan araştırmacıların ve öğrencilerin yararlanabilecekleri özgün bir eserdir. Dünyada her yıl yaklaşık olarak 340 milyon iş kazası, 140 milyon işe bağlı hastalığın var olmasının yanı sıra iş kazası ve meslek hastalıklarında 2,3 milyon kişi yaşamını yitirmektedir. Öte yandan küreselleşmenin bir göç çağı yaratması nedeniyle dünyada neredeyse 150 milyon göçmen bulunmaktadır. Sözü geçen dramatik sayısal veriler, çalışma yaşamının sosyolojik bir perspektifle açıklanmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu kitap çalışmanın sosyolojik analizini sanayi toplumu ve sanayi-sonrası toplum kavramlarıyla birlikte tarihsel olarak yapmakta; Fordist ve Postfordist üretim biçimlerinin yanı sıra küreselleşme, tüketim toplumu ve Postmodernizmin çalışma olgusuyla olan ilişkisini incelemektedir.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2476737-1001 HD5374 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order