Yönetici asistanlığı\ için kapak resmi
Başlık:
Yönetici asistanlığı\
Dil:
English
ISBN:
9789750251078
Yazar:
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayınları, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
328s.; 24 cm.
Özet:
Sosyal sistemlerde yaşanan değişime paralel olarak örgütsel sistemlerde de değişime uyum sağlama, değişimi yönetme, hatta değişimin öncüsü olmaya ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç her şeyden önce bir zihniyet değişimini, örgütsel değişimi ve yenileşmeyi gerektirir. Örgütsel yenileşme örgütün fiziksel ve zihinsel yapısıyla ilgilidir. Örgütün amaç, yapı, işlev ve süreçlerine ilişkin eskimeyi ortadan kaldırmak ve örgütsel dinamizm sağlamak amacıyla yapılacak bir yenileşmede örgütün fiziksel ve zihinsel yapısını yeniden inşa etmede "Yönetici Asistanları"na önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmada örgütsel verimlilik ve etkinliğin sağlanabilmesi için, proaktif (etkisel) yaklaşmalar göstermede yönetici asistanlarının görev ve sorumlulukları çağdaş gelişmeler ve yeni beceriler çerçevesinde incelendi. Eserde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin örgütsel alanda kullanımıyla birlikte ortaya çıkan "beceri ve nitelik açığını" ortadan kaldırmak, temel bir amaç olarak ele alındı. Kitap bu yaklaşımıyla Yönetici Asistanlığı, Yönetici Sekreterliği gibi dersleri alan öğrencilere ve uygulamacılara güncel ve zengin içeriği ile önemli katkı sunacaktır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2476837-1001 HF5547.5 1:TURCADEMY
Arıyor...

On Order