Enerji ekonomisine giriş\ için kapak resmi
Başlık:
Enerji ekonomisine giriş\
ISBNp:
9789750251139
Dil:
English
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin yayınları, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
424 s.; 24 cm.
Özet:
Enerji ekonomisine giriş niteliğinde kaleme alınan bu kitap, uzun süre enerji sektörünün kamu kurumları ve özel sektör şirketlerinin çeşitli kademelerinde geçen profesyonel iş hayatı sonrası akademik yaşama SBF İktisat Bölümünde enerji konularında ders vermek ve bu alanda akademik yayınlar yapmakla başlayan yazarın, ders notlarından ve uygulamada geçen uzun mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Daha önce üçüncü baskısını yapmış Enerji Ekonomisi ve Politikaları kitabının daraltılmış bir versiyonu olarak yayınlanan Enerji Ekonomisine Giriş kitabı üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda fosil kökenli tükenebilir ile rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji piyasaları, ikinci kısımda enerji talebi, üçüncü kısımda ise enerji yatırımları ve arzı analizini ele alan kitap 17 bölüm olarak tasarlanmıştır. Her ne kadar bir ekonomi kitabı olarak görülse de diğer sosyal ve fen bilimlerden bazı temel kavram ve konuları ödünç alarak ortak bir zeminde ve geniş bir yelpazede hazırlanmış olan bu kitap, lisans ya da lisansüstü enerji ekonomisi öğrencilerine bir yardımcı ders kitabı olma özelliğindedir. Ayrıca enerji hakkında bilgi edinmek isteyen uzmanlar için de bir referans kitabı olma özelliğinde olup günümüzün karmaşık enerji sorunlarını anlamak ve analiz etmek için gerekli bilgiler okuyuculara aktırılarak, okuyucuların enerji ekonomisine kapsamlı bir açıdan bakmaları amaçlanmıştır. Kitapta enerji ekonomisine ilişkin temel kavram ve kuramları açıklamanın yanı sıra enerji piyasaları, enerji arzı ve talebinin analizi için gerekli olan ekonomik araçların nasıl kullanıldıkları yeterli sayıda model, grafik, tablo ve sayısal örnek gösterimleri ile ele alınmaktadır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2476842-1001 HD9502 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order