Taşınır mal yönetmeliği açıklaması \ için kapak resmi
Başlık:
Taşınır mal yönetmeliği açıklaması \
ISBNp:
9786053001140
Dil:
English
Yayın Bilgileri:
Ankara: Adalet Yayınevi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
753s.; 24 cm.
Özet:
"Taşınır Mal Yönetmeliğinde en son değişiklik 8. 10. 2012 tarih ve 2012/3812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmıştı. Bu defa uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla ve uygulayıcılardan gelen talepler doğrultusunda 14. 3. 2016 tarih 2016/8646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 41 maddeden oluşan Yönetmeliğin toplam 20 maddesinde değişiklik yapılmış bulunmaktadır. Yapılan bu değişiklikler Yönetmeliğin genel yapısını değiştirmemekle birlikte, özellikle Taşınır Kayıt Yetkilisinin yaptığı işlemleri Harcama Yetkilisi adına kontrol etmek üzere Taşınır Kontrol Yetkilisi isimli bir görevlinin belirlenmiş olması, sorumluluğun paylaşılmasında yeni bir uygulama getirmiş, bazı yeni tanımlarla birlikte mevcut tanımların kapsamı genişletilmiş, harcama birimleri itibariyle hazırlanan taşınır mal yönetim hesabının Sayıştay’a gönderilmesi yerine, harcama biriminde muhafaza edilmesi ve denetime yetkili olanlarca istenilmesi halinde ibraz edilmesi öngörülmüş, bunlarla birlikte dikkate değer bazı değişiklik ve yenilikler de getirilmiştir. Tarafımızca, değişiklik gerekçesi ve okuyuculardan gelen sorular dikkate alınarak gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kitabımızın bu baskısının okuyuculara faydalı olmasını diler, saygılar sunarım."

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2476980-1001 KKX641 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order