Noterlerin hukukî sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
Noterlerin hukukî sorumluluğu
ISBNp:
9789750237812
Dil:
English
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
1080s.; 24 cm.
Özet:
Noterler Devletin özel denetimine tabidirler. Türk Hukuk Sisteminde, Noterlerin Hukukî Sorumluluğu, BK'nun ve TBK'nun genel sorumluluk hükümleriyle yetinilmeyip, Noterlik Kanununun 162. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Eserde, noterlerin hukukî sorumluluğunda; Yargıtay'ın son 10 yıllık uygulama, görüş ve içtihatları, ilk elden uygulamacıların istifadesine sunulmuştur. • Görevli, Yetkili mahkeme, Yargı Yolu, Husumet, Resmî Şekil, Zamanaşımı • Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı, Bekletici Mesele • Noterde Yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi, • Noterde Yapılan Resmî Vasiyetname; Yaş, Ayırt Etme Gücü, Resmî Vasiyetnamede Yasal Zorunlu Şekil Şartları, Yapılışı, Okuma Yazma Bilenlere Özgü Resmî Vasiyetname, Okuma Yazma Bilmeyenlere Özgü Resmî Vasiyetname, • Resmî Vasiyetnamenin İptal Nedenleri, Resmî Vasiyetnamenin Noter Tarafından Zorunlu Yasal Şekil Şartlarına Uyulmaması Nedeniyle Mahkeme Tarafından İptalinde, Noterin Lehine Vasiyet Yapılan Kişiye Karşı Maddî-Manevî Tazminat Sorumluluğu, Noterde Düzenlenen Resmî Vasiyetnamede Yasal Zorunlu Şekil Şartlarına Uyulmadığı İddiasıyla Açılan İptal Davasında - Noterin Taraf Olmadığı - Mahkeme, Noter, Davacı veya Davalı Tarafından Yapılabilecek Usul İşlemleri, • Trafikte Kayıtlı Araçların Devir ve Satışlarının Noterde Yapılması Zorunluluğu, • Kimlik Paylaşım Sistemi; Yasal Dayanağı, Sistemden Alınabilecek Bilgiler, Yargıtay'ın Kimlik Paylaşım Sistemine Bağladığı Hukukî Sonuç, • Noterlik İşlemlerinin İspat Gücü, Sahtelik İddiası, Sahte Senedin İptali, • Noterlik Kanununa Göre İlgili, İlgili Kavramına Yargıtay'ın Bakışı, Bağladığı Hukukî Sonuç, • Noterin - Noterlik İşleminde - Eksik Tahsil Ettiği, Harç, Damga, Değerli Kâğıt Ve Diğer Bedellerini İlgiliden İsteyebilmesi, • Sıkça karşılaşılan sorumluluk hâlleri, Kusura dayanmayan sorumluluk, Sorumluluğa gidilebilme koşulu, • Maddî - Manevî Tazminat,

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2477534-1001 KKX1846 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order