Kamu ekonomisi için kapak resmi
Başlık:
Kamu ekonomisi
ISBNp:
9786055431099
Dil:
English
Yayın Bilgileri:
Bursa: Ekin Yayınevi, 2011.
Fiziksel Tanımlama:
412 s.; 20 cm.
Özet:
Çok sayıda yazarın ortak katkısıyla üretilen bu editörlü kitabı emsallerine göre farklılaştıran bazı noktalar vardır. Birincisi, müfredatta dönemlik olarak işlenen bu dersin muhtevasında yer alan konular önem derecesine göre daraltılarak bir yarıyılda işlenecek şekilde dizayn edilmiştir. Böylelikle geniş ayrıntı içerisinde önemli konuların göz ardı edilmesi sakıncası ortadan kaldırılmak istenmiştir. İkincisi, yazarlar arasında konu dağılımı yapılarak her bir yazarın kendi konusuna odaklanması hedeflenmiştir. Üçüncüsü, gerek konu başlıklarının oluşturulmasında gerekse de konuların ele alınmasında klasik yaklaşımdan farklı bakış açıları geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde iktisadi hayatta ve iktisadi düşüncede yaşanan değişim kitabın muhtevası içerisine yansıtılmaya çalışılmıştır. (Önsöz'den)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2478099-1001 KLM45 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order