Skip to:Bottom
|
Content
X.-xıv. Yüzyıllarda idil Bulgar hanlığı mimarisi ve sanatı için kapak resmi
Başlık:
X.-xıv. Yüzyıllarda idil Bulgar hanlığı mimarisi ve sanatı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET000830
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xxi, 237 s.) : şekil, fotoğraf.
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Bu tez çalışmamızda şu an Tataristan Cumhuriyeti sınırlarında bulunan eski İdil-Bulgar ve Altın Orda devletinin başkenti olan Bulgar şehrindeki mimar ve mimarlık yapılarının gelişimini, yapılışını ve o yapılar üzerine uygulanan süslemeleri ve süslemelerin Bulgar topraklarında yaşayan farklı kültürlerden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Çalışmamızda Bulgar şehrinin tam yükseliş dönemi olan X. ve XIV. yüzyıllarını dikkate alarak, o dönemlerdeki İslam kültürünün onların eserlerine, mimarlık sanatlarına nasıl etki yarattığı ve ne gibi katkılar sağladığı incelenmiştir.

In this thesis, the development of architects and architectures in the city of Bulgar, which is the capital of the former Idil-Bulgar and Golden Army state, and the decorations on these structures and decorations on these structures and the different cultures living in Bolgar lands were examined. In our study, Bulgar was the rise of the city X. and XIV. In the first decades, it was examined how Islamic culture at that time had an impact on their works, architectural arts, and what contributions they made.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000830.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET000830 ET000830 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page