Skip to:Bottom
|
Content
I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nde dekoratif unsurlar ve mobilya için kapak resmi
Başlık:
I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nde dekoratif unsurlar ve mobilya
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET000929
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xiv, 149 s.) : fotoğraf.
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Tarihte mobilyanın geçirdiği değişim ve dönüşüm incelendiğinde, birçok farklı etkene bağlı olarak geliştiği görülmektedir. Mobilyanın ve iç dekorasyona ait diğer tüm unsurların gelişiminde başlıca etkenler; toplumsal yapı, siyasi olaylar, sosyal ve kültürel faktörlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 Tanzimat Fermanı ile modernleşme sürecinin başladığı kabul edilir. Bu süreçle birlikte Osmanlı’da gündelik yaşam pratikleri, sanatsal ve mimari üretimler de Batı düşünce ve yaşantısıyla bir etkileşim içerisine girmiştir. Osmanlı mimarlığında ilk modern hareket daha sonraları I. Ulusal Mimari olarak adlandırılacak olan akımla gerçekleşmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) başlayarak 1930’lara kadar devam eden dönem Türk mimarlık tarihinde I. Ulusal Mimarlık Dönemi olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu mimari hareket en genel olarak, klasik Osmanlı mimarlığından alınmış çeşitli öğelerin mimari repertuvara yeniden dahil edilmesi olarak tanımlanmaktadır. I. Ulusal Mimarlık Dönemi’ne ilişkin uzun yıllardır yapılan araştırmalarda, bu akımın ortaya çıkışındaki ideolojik dinamikler, mimariye bağlı bezemenin biçimsel kaynakları ve döneme damgasını vurmuş mimarların kariyerleri gibi konular ele alınmıştır. Ancak mimari tasarımla koşut olarak ilerleyen ve tamamen aynı tasarım zihniyetinin ürünü olan iç mimariye ait dekoratif unsurlar ve mobilya konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. I. Ulusal Mimarlık Akımı’nın tasarım yelpazesi, strüktür tasarımı dışında mobilyadan aydınlatmaya, cam altı eserlerden çerçevelere kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Bu çalışmayla hedeflenen, mobilya ve dekoratif unsurların araştırılarak kategorize edilmesidir.

When research is conducted on the subject of the evolution and transformation of furniture in history, it can be perceived that this process has been influenced by many different factors. The major reasons for the evolution of furniture and interior design are social structure, political events, and cultural factors. Tanzimat Edict in 1839, is a milestone of the commencement of modernization period in Ottoman Empire. This period signals the interaction of the daily practices of daily life and the artistic and architectural productions of the Ottoman with the Western thinking and living. The first modern movement in Ottoman architecture was later coined as the 1st National Architectural Movement. As of the declaration of the 2nd Constitutionalism in 1908 and lasting until 1930s, the period in between is referred to as 1st National Architectural Movement in the history of Turkish architecture. The movement in question can be best described as revitalizing of classical Ottoman architectural motifs and integrating them into the new architectural repertoire. In the extensive research carried out to have more insight into this movement, the focus has been on concerns like ideological dynamics, structural sources of architectural ornamentation and the careers of prominent architects of the period. However, there is no comprehensive research either on interior design related ornaments nor furniture which have been produced in the 1st National Architectural Movement period. The wide spectrum of 1st National Architectural Movement period design actually could be observed in many different areas including structural design, furniture, lightening and glass art. This study aims to identify and classify furniture and ornaments of the 1st National Architectural Movement.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000929.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET000929 ET000929 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page