Skip to:Bottom
|
Content
Kosova'daki kubbeli camiler için kapak resmi
Başlık:
Kosova'daki kubbeli camiler
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET001088
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xv, 185 s.) : şekil.
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Çalışmanın amacı, Kosova'nın fethinden sonra bölgede inşa edilen ve maddi, manevi kültür mirasının önemli bir parçası olan kubbeli camileri tanıtmaktır. Bu tip camiler Osmanlı döneminde şehirlerin gelişmesinde etkili olmuşlardır. Açık pazarların bulunduğu yerlerde inşa edilmiş ve bu nedenle kentsel gelişim için bir çekirdek görevi görmüşlerdir. Kosova'da on bir adet kubbeli cami tespit edilmiştir. Yapılar hakkında detaylı kaynak araştırmaları yapılmıştır. Camiler yerlerinde incelenerek, günümüzdeki durumları belirlenmiştir. Önemli ve sanatsal değerlere sahip bu kültürel miras, sosyo-politik nedenler, doğu olayları ve savaşlar gibi sebeplerle zaman içinde oldukça zarar görmüştür. Çalışmada yapıların geçirdiği tamir ve değişimler de anlatılmıştır. Bu camiler Kosova topraklarında kültürel ve dini çeşitliliğin bir parçası olarak varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir.

The aim of this thesis is to present the mosques with domes, which form important part of the sacral heritage of Kosova's after its conquest from Ottoman Empire. These mosques have played a vital role in growth of cities during the ottoman period. They were erected where the open market was, hence, serving as a nucleus for the urban development. Today in Kosova, there are eleven examples of mosques with domes still preserved in their original form. An extensive research of the before mentioned mosques was carried out. By analyzing the mosques, we brought light to their condition today. Because of the social-political reasons and wars, these monuments, with time have witnessed damages. We explained the repairs and changes of the structures as well. These mosques continue to speak as part of cultural and religious diversity in the territory of Kosova.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001088.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET001088 ET001088 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page