Skip to:Bottom
|
Content
19. yüzyılda Kral Arthur Efsanesi'ninda ele alınışını ve görsel sanatlarda temsili için kapak resmi
Başlık:
19. yüzyılda Kral Arthur Efsanesi'ninda ele alınışını ve görsel sanatlarda temsili
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET001019
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xxvii, 271 s.) : resim.
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Bu çalışma, Kral Arthur’un kimliğinden, Kral Arthur Efsanesi'nin ana kaynaklarından ve ana temalarından başlayarak 19. yy.da Pre-Raphaelite Kardeşliği Grubu özelinde olmak üzere görsel sanatlarda bu efsanenin temsilini konu almayı amaçlamaktadır. Kral Arthur’un kimliği, genel tanıtımı ve yüzyıllar boyunca çeşitli değişiklikler geçirerek bugüne ulaşan Efsanenin ana kaynakları ve ana temalarının da ele alındığı ilk bölümü takiben ikinci bölümde efsanenin mekan örgüsünün İngiltere topraklarında oluştuğu göz önüne alınarak Sanayi Devrimi'ni yaşayan köklü değişikliklerin oluştuğu İngiltere'nin genel durumu, Orta Çağ'ın idealize edildiği Victoria Dönemi Orta Çağcılık anlayışı, bu anlayışa yol açan sebepler ve Gotik Canlanış, yine Orta Çağ'ın yüceleştirilmesiyle uyanan Dinsel Canlanış ayrıntılı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde 19. yy. İngiltere'sinin sanat dünyasına hakim pozisyonda olan Kraliyet Akademisi ve bu akademinin öğretim programına karşı çıkan Pre-Raphaelite Kardeşlik Grubu'nun oluşumu, beslendiği kaynaklar, grubun zaman içinde evrildiği durumlar irdelenmeye çalışılmıştır. Orta Çağ’a olan yoğun ilgileri sebebiyle Kral Arthur Efsanesi ile ilgili eserleri betimleyip efsaneyi popüler hale getiren Pre-Raphaelite Kardeşlik Grubu'nun, Arts and Crafts Akımı ve Estetik Hareket ile olan bağlantılarına genel olarak değinilmiştir. Çalışmanın ana metnini oluşturan dördüncü bölümde ise, Efsanenin sanatta temsili bakımından mekan olarak başta İngiltere ve özellikle Pre- Raphaelite Grubu olmak üzere, mümkün olduğunca diğer popüler sanatçılar da dahil edilip görsel sanatlarda efsane ile ilgili en çok betimlenen eserler ve eserlerin referans aldığı edebi metinler saptanıp kategorize edilerek anlamsal boyutları, betimsel farklılıkları gibi temel noktalardan hareketle ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.

This study aims to contextualise the representation of King Arthur’s Legend, starting from King Arthur’s identity, the primary sources and the main theme of the legend, in visual arts specific to Pre-Raphaelite Brotherhood in 19th century. Following the First Chapter, in which are addressed the issues of King Arthur’s identity, the general description and the primary sources and the main theme of the legend that reaches today after evolving through centuries, The Second Chapter discusses further about the situation of The Great Britain – considered to be the setting of the legend - that was revolutionised after Industrial Revolution, The Victorian Medievalism in which Medieval Age is idealised, the reasons of that concept, Gothic Revival and Religious Revival awakened by the sublimed Medieval Age. The Third Chapter scrutinizes The Royal Academy which was dominant in the world of art of 19th century Great Britain, arising of the Pre-Raphaelite Brotherhood which are in a revolutionary attitude by opposing to the teaching method of the academy, their nutritious sources and the Brotherhood’s evolving by time. Due to their deep interest in Medieval Age, Arts and Crafts Movement of Pre-Raphaelite Brotherhood, which portrays the works of art about King Arthur Legend and so makes the legend popular, and their connection with The Aesthetic Movement have been mentioned in general. In the Fourth Chapter, which composes of the main theme of the study, in terms of the representation of King Arthur’s Legend in art, notably England as setting and Pre-Raphaelite Brotherhood, by including other popular artists, the most portrayed art works in visual arts about the legend and the literary texts which are taken as reference by those art works are determined, have been categorised and presented in detail with reference to the essential points such as their lexical dimension, their descriptive differences and their chronology.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001019.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET001019 ET001019 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page